Wypożyczalnia i serwis sprzętu narciarskiego

Zapraszamy Państwa do skorzystania z wypożyczalni sprzętu narciarskiego znajdującej się na terenie naszego ośrodka (zielony kontener). Dysponujemy szerokim wyborem nart (od 70 cm do 180 cm), butów (od rozmiaru 24 do 50) oraz akcesoriów od najlepszych producentów. Umożliwiamy wynajęcie całych zestawów zarówno dla dzieci, jak i dorosłych składających się z nart, butów i kijków lub snowboardu i butów. Wybór odpowiedniego sprzętu może być problematyczny dla wielu początkujących narciarzy, dlatego chętnie pomożemy Państwu w dopasowaniu odpowiedniej długości nart czy butów o właściwej twardości. Przed wyruszeniem na stok należy także pamiętać o założeniu kasku i gogli, które również mamy w swoim asortymencie. Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem oraz regulaminem wypożyczalni.

bałwan z deską snowboardową na nartach

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni. Przed wypożyczeniem sprzętu Klient ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

 1. Wraz z faktem wypożyczenia Klient zawiera z REK-REH Janusz Cebula umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

 2. Wypożyczania oddaje do dyspozycji Klienta renomowany i przygotowany sprzęt sportowy.

 3. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.

 4. Sprzęt wypożyczyć może klient, który okaże niezniszczony, czytelny dokument z aktualnym zdjęciem oraz miejscem stałego zamieszkania lub wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię.

 5. Klient wnosi kaucję za wypożyczony sprzęt w wysokości ustalonej przez wypożyczalnię, lub dobrowolnie deponuje dokument stwierdzający jego tożsamość i miejsce stałego zameldowania.

 6. Wysokość kaucji stanowi wartość sprzętu.

 7. Wypożyczalnia może według własnego uznania zdecydować, jaką wybrać formę zabezpieczenia, może też zaproponować inną.

 8. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem.

 9. Klient odbierający sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim stanie i w terminie ustalonym w chwili wypożyczenia.

 10. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.

 11. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu będącego własnością wypożyczalni.

 12. Klient wypożyczając sprzęt akceptuje ustawioną na wiązaniach wypożyczających nart siłę wypięcia buta narciarskiego, jeżeli tego rodzaju sprzęt jest przez niego wypożyczany.

 13. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

 14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu zaistniałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu. Jazda na nartach lub snowboardzie należy do sportów ekstremalnych, wymagających od uprawiających je osób sprawności, kondycji fizycznej oraz odpowiednich umiejętności. Początkującym zaleca się jazdę z instruktorem.

 15. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest 2, 4 godziny i 1 dzień. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość zwrotu sprzętu do godziny 10 rano następnego dnia bez dodatkowych opłat. W takim przypadku należy wcześniej ustalić ten fakt z obsługą wypożyczalni.

 16. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od daty wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony/zagubiony sprzęt.

 17. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub pojawienia się okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie, Klient ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie pracownika wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu. Klient, który nie wpłacił kaucji zobowiązany jest zwrócić wypożyczalni równowartość wypożyczonego sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu.

 18. W przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie i nie poinformuje w jakikolwiek sposób o decyzji przedłużenia na kolejną dobę, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.

 19. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 20. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie(zarówno wierzchniej części jak i ślizgu) i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku. Klient, który nie wpłacał kaucji, w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.

 21. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia jest wypożyczalnia przy Stacji Narciarskiej „Czarnów”.

 22. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd w Kamiennej Górze.

 23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

ŻYCZYMY MIŁEJ JAZDY