Nauka jazdy na nartach

Szkoła narciarska SUPER START jest doświadczoną szkołą z innowacyjnym podejściem do nauki. Każdy z naszych instruktorów jest pasjonatem sportów  zimowych. Stawiamy przede wszystkim na efektywne szkolenie i postęp naszych 
podopiecznych. Ucząc się z nami możesz liczyć na zdrową dawkę uśmiechu i szybki progres.

Zapisy: 531-075-870

bałwan na nartach

REGULAMIN NAUKI JAZDY

 1. Ceny lekcji nie zawierają opłat za korzystanie z wyciągów przez Klientów. Przed rozpoczęciem zajęć należy zakupić w kasie osrodka narciarskiego karnet.
 2. Opłatę za lekcję należy uregulować w wypożyczalni przed rozpoczęciem lekcji.
 3. Lekcja trwa ok. 50 minut (2h = 100 minut).
 4. Uzyskanie informacji o dostępności Instruktorów , zarezerwowanie | opłacenie lekcji jest możliwe wyłącznie w wypożyczalni.
 5. Przed przystąpieniem do lekcji Klient zobowiązany jest przekazać instruktorowi , szczegółowe i prawdziwe informacje dot. umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie Klienta. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Klienta.
 6. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy Klient jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających), w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot ceny za lekcje.
 7. Przypominamy, że dzieci do 16 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków . Instruktor może odmówić przeprowadzenia szkolenią w przypadku braku kasku, a uiszczona cena za lekcję nie podlegą wówczas zwrotowi.
 8. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
 9. Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom — w tym również osobom małoletnim — wiążących wskazówek, a także stosowania makazów i zakazów niezbędnych do zapewnienią prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno Klientów, jak i innych osób obecnych ma stoku. lInstruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku cena za lekcję nie podlega zwrotowi.
 10. Wykupienie lekcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2016.

 


LEKCJE INDYWIDUALNE

Z zajęć indywidualnych można skorzystać przez cały okres trwania sezonu. Skierowanie są one dla dorosłych i dzieci na każdym poziomie zaawansowania. Poprzez skupienie instruktora bezpośrednio na kursancie jest to najszybsza i najskuteczniejsza forma nauki. Uczymy jeździć zarówno na nartach jak i snowboardzie.

 

KURS ŚWIĄTECZNY

Zajęcia grupowe dla dzieci w przedziale wiekowym od 5 do 14 lat na każdym poziomie zaawansowania, w okresie między świętami a nowym rokiem. 

 

KURSY ,,FERYJNE”

Zajęcia grupowe dla dzieci w przedziale wiekowym od 5 do 14 lat na każdym poziomie zaawansowania. Zajęcia startują z każdym nowym tygodniem zaczynających się ferii i trwają od poniedziałku do piątku. Kończą się wewnętrznymi zawodami. 

 

KURS CAŁOSEZONOWY

Zajęcia grupowe dla dzieci w przedziale wiekowym od 5 do 14 lat na każdym poziomie zaawansowania. Szereg cyklicznych, sobotnich spotkań trwających cały sezon. Doskonały sposób na aktywne spędzenie dnia wolnego i nabywania nowych umiejętności.