INFORMACJA – tel. 504 215 150

SNOWBOARD


ETAPY NAUKI JAZDY

„Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej nauki tym więcej zabawy” -  Glenn Doman

Naszym celem jest rozbudzenie narciarskiej pasji, radości i satysfakcji, jaką daje przygoda z białym szaleństwem. Naukę jazdy na nartach dopasowujemy do umiejętności uczącego się. W zależności od stopnia zaawansowania nauka jazdy podzielona jest na trzy poziomy:

  • Początkujący – Zajęcia dla nowicjuszy, dla tych, którzy rozpoczynają przygodę z białym szaleństwem. Nauka odbywa się w ogródku narciarskim (Wyciąg Wiktorek). Tutaj następuje wprowadzenie w świat narciarstwa – informacje o sprzęcie, narciarstwie. Poruszanie się na nartach, bezpieczne upadanie, podnoszenie się, podchodzenie na nartach, hamowanie. Samodzielne zapinanie i odpinanie sprzętu. Narciarze uczą się korzystania z przyjaznego wyciągu narciarskiego  i   samodzielnej jazdy pługiem. Kontrolują prędkość oraz bezpiecznie zmieniają kierunek jazdy.
  • Średniozaawansowany – Dla tych, którzy złapali narciarskiego bakcyla i chcą zasmakować czegoś więcej. Nauka odbywa się głównie na trasie nr 3 (trasa łatwa tzw. „ośla łączka”, na mapie zaznaczona kolorem niebieskim). Na tym etapie przekazujemy informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z wyciągów narciarskich. Doskonalenie umiejętności z poziomu początkującego. Korzystanie z wyciągów narciarskich. Jazda w linii spadku stoku z przyjęciem na przemian pozycji płużnej i równoległego ustawienia nart. Zmiany kierunku jazdy w pozycji płużnej. Kontrola prędkości, zatrzymanie przed przeszkodą.
  • Zaawansowany - Zajęcia dla wytrwałych narciarzy, którym marzy się zjazd ze szczytu każdą trasą. Nauka odbywa się głównie na trasach nr. 1 i 2 (trasy trudne, na mapie zaznaczone kolorem czerwonym). Doskonalenie umiejętności nauczanych na poziomie średniozaawansowanym Nauka skrętu równoległego o długim i krótkim promieniu. Wbijanie kijka i poprawne zastosowanie. Nauka świadomych ruchów tułowia. Jazda na krawędziach (carving). 


REGULAMIN NAUKI JAZDY

1.Ceny lekcji nie zawierają opłat za korzystanie z wyciągów przez Klientów. Przed rozpoczęciem zajęć należy zakupić w kasie ośrodka narciarskiego karnet.

2.Opłatę za lekcję należy uregulować  w  wypożyczalni przed rozpoczęciem lekcji.

3.Lekcja trwa ok. 55 minut (2h = 110 minut, 3h = 165 minut )

4.Uzyskanie informacji o dostępności Instruktorów, zarezerwowanie i opłacenie lekcji jest możliwe wyłącznie w wypożyczalni.

5.Przed przystąpieniem do lekcji Klient zobowiązany jest przekazać Instruktorowi szczegółowe i prawdziwe informacje dot. umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie Klienta. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Klienta.

6.Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy Klient jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających), w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot ceny za lekcje.

7.Przypominamy, że dzieci do 16 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków. Instruktor może odmówić przeprowadzenia szkolenia w przypadku braku kasku, a uiszczona cena za lekcję nie podlega wówczas zwrotowi.

8.Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.

9.Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom – w tym również osobom małoletnim – wiążących wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno Klientów, jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku cena za lekcję nie podlega zwrotowi.

10.Wykupienie lekcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2016.