BRAK MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI KARTĄ


REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW:

1. Karnet jest ważny tylko w danym dniu i w danych godzinach. 

2. Czas jazdy karnetów godzinnych liczony od pierwszego wyjazdu.

3. Z jednego karnetu może korzystać tylko 1 osoba.

4. Korzystanie z wyciągów i tras narciarskich wyłącznie na podstawie karnetu wykupionego w kasie.

5. Odsprzedaż karnetów innym osobom jest zabroniona.

6. Karnet ulgowy przysługuje osobom do 15 lat oraz powyżej 60 lat, za okazaniem odpowiedniego dokumentu.

7. Dzieci do lat 5 korzystają z wyciągu bezpłatnie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej z ważnym karnetem.

8. Karnet należy każdorazowo okazywać na żądanie obsługi.

9. Karnet Rodzinny 2+1 to: 2 karnety normalne + 1 karnet ulgowy. Odpowiednio Karnet Rodzinny 2+2 to: 2 karnety normalne + 2 karnety ulgowe

10. Zakupione karnety nie podlegają zwrotowi z przyczyn leżących po stronie kupującego.

KARNETY NA WYCIĄG "WIKTOREK" DO NABYCIA W WYPOŻYCZALNI.